Juhana Marttinen Arkkitehdit Oy / Toimisto / Ammattinimikkeistä

 

 

Arkkitehti-nimikkeen käyttöä ei ole Suomessa lainsäädännöllä suojattu, kuten monissa muissa maissa.

Suomessa esimerkiksi lääkärin palveluja voi tarjota tai kutsua itseään lääkäriksi, vain lääkärin tutkinnon suorittanut henkilö. Kuka tahansa voi kuitenkin perustaa yrityksen, joka tarjoaa "arkkitehtisuunnittelua", vaikka yrityksessä ei työskentelisi yhtään arkkitehdin yliopistotutkinnon suorittanutta henkilöä.

Jotkin alalla toimivat yritykset saattavat peitellä tätä mm. seuraavasti:

-käyttämällä toiminnasta kiertoilmaisua "arkkitehtuurisuunnittelu", "arkkitehtisuunnittelu" tai lyhennettä "ARK"-suunnittelu

-käyttämällä ammattinimikkeissä englanninkielisiä kiertoilmaisuja kuten, "architectural design", "architect B.Sc"

-peittelemällä yrityksen eri tutkinnon suorittaneiden henkilöiden määrää käyttämällä samaa nimikettä kaikille, esim. "rakennussuunnittelija", tai kutsumalla työtä "rakennussuunnitteluksi"

 

Mitä eroa on seuraavilla: Arkkitehti, rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti, rakennuspiirtäjä?

Arkkitehti -nimike periytyy sanoista "arkhi" ja "tekton", ja se tarkoittaa rakentamisen ylintä asiantuntijaa. Kokenut arkkitehti on tällainen asiantuntija myös käytännössä, koska arkkitehdin tulee hallita ja tuntea rakentamisen kokonaisuus kaikkein laajimmin rakennushankkeeseen osallistuvista. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat arkkitehtuuri ja rakennuksen toiminta, rakennetekniikka ja rakennusfysiikka, sähköjärjestelmät, LVI-järjestelmät, yhdyskuntatekniikka, kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu, liikenne, lait, asetukset ja viranomaismääräykset, palo- ja turvallisuusasiat, sisutussuunnittelu, rakentamistalous ja rakennuttaminen jne. Edellisestä johtuen rakennuksen pääsuunnittelijana toimii lähes aina arkkitehti.

Arkkitehdit opiskelevat Suomessa Aalto-Yliopistossa, Tampereen Teknillisessä Yliopistossa tai Oulun Yliopistossa teknillisessä tiedekunnassa. Opiskelemaan haluavien ylioppilaiden tulee olla hyvin menestyneitä lukio-opinnoissa sekä ylioppilaskokeessa, suorittaa nelipäiväinen pääsykoe, johon päästäkseen tulee läpäistä ennakkokarsinta suorittamalla ennakkotehtävät, sekä läpäistä erillinen matematiikan koe. Pääsykokeella testataan mm. hakijan avaruudellista hahmotuskykyä, ongelmanratkaisukykyä sekä teknistä ja esteettistä lahjakkuutta. Arkkitehtuurin opintoihin sisältyy mm. rakennusoppia ja -fysiikkaa, arkkitehtuurin teoriaa ja historiaa, rakennussuunnittelua, yhdyskuntasuunnittelua, arkkitehdin tietotekniikkaa, arkkitehtuuriin liittyviä taideopintoja ja paljon muuta.

Rakennusarkkitehteja koulutettiin ennen teknillisissä opistoissa, joita kutsutaan nykyään ammattikorkeakouluiksi. Koulutus oli nelivuotinen ja se lakkautettiin 1990-luvun lopussa, mutta käynnistettiin vuonna 2014 uudelleen. Perinteisesti rakennusarkkitehdit ovat työskennelleet pientalojen suunnittelijoina.

Sisustusarkkitehdit opiskelevat Aalto-Yliopistossa ja mm. Lahden Muotoiluinstituutissa. Sisustusarkkitehtuurin opinnoissa keskitytään sisustussuunnitteluun ja kalustesuunnitteluun. Useissa arkkitehtitoimistoissa työskentelee myös sisutusarkkitehteja. Nimikkeiden näennäisestä samankaltaisuudesta huolimatta opintosisällöt ovat hyvin erilaisia.

Rakennuspiirtäjät ovat perinteisesti toimineet arkkitehtitoimistoissa nimikkeen mukaisesti piirtäjän työssä.